STARTBATTERIETS KONSTRUKTION

Konstruktion Översikt

Ett startbatteri är begränsat till följande komponenter:

• Tråg och lock
• Galler
• Elektroder
• Separatorer
• Elektrolyten
• Terminaler


Tråg och locket

Yuasas startbatteri behållare är tillverkade i ett stycke av formsprutad poly propylen som har följande egenskaper:

• Syrafast
• Fungerar som ett isoleringsmaterial
• inte blir sprött vid kyla
• Motståndskraftig mot yttre på verkan
• Resistent mot diesel, bensin, glykol och bromsvätska

Typisk för ett 12 volts startbatteri är att behållaren är uppdelad i sex lika stora delar som kallas celler.
Botten av tråget har även en fördjupning som används som sedimentkammare för att samla upp eventuell material från plattorna. Detta bidrar till att förhindra interna kortslutningar i batteriet.

Batterilocket är också gjord i ett stycke av formsprutad poly propylen. Batterilocket har hål för den positiva (+) och negativa (-) terminalen och beroende på batterityp. 

Design och funktion 

• Säkerhets en ventilation
• Flamskydd
• Övertrycksventil
• Laddningsindikation

När den interna konstruktionen av batteriet är klart kan locket monteras och förseglas.
Galler

Gallerna i ett startbatteri har dubbla syften. Dessa är:

• Att ge mekaniskt stöd för den aktiva massan som är för mjukt för att stödja sin egen vikt
• Leda strömmen från elektroderna till den elektriska belastningen på fordonet genom en strömterminal

Beroende på batterityp är gallerna tillverkade av olika legeringar av bly Antimon eller bly Kalcium med någon av följande tekniker:

• Gjutning
• Sträckning av gallerna 

Gjutna galler
Gjutna galler bildas i en form från smält bly legering. Den smält bly legering hälls i toppen av formen och flyter ner formen med hjälp av gravitation. Detta säkerställer att all luft i formen tvingas ut som den fyller vilket minskar risken för brister eller luftbubblor i nätet på grund av instängd luft.


Sträckning av galler
Gallerna stansas ut ur ett långt blyband för att sedan sträckas ut till den rätta storleken. Denna typ av produktion gör att man kan tillverka 25% lättare och 20% tunnare galler än vid gjutna. Man kan också använda andra legeringar som har bättre egenskaper. 

Elektroder (plattor)

Den positiva plattan tillverkas med hjälp av ett galler som fungerar som ett skelett där man fäster den aktiva massan bestående av blyoxid (PbO), blysulfat (PbSO4) och en blandning av andra material samt svavelsyra (H2SO4) och vatten (H2O).

Negativa plattan tillverkas på samma sätt men består ytligare av ett material nämligen, pulveriserat Sulfater som man lägger till för att ger batteriet bra urladdnings prestanda vid låga temperaturer.
OBS: När batteriet inledningsvis laddas omvandlas det aktiva materialet till:

• Blydioxid (PbO2) i den positiva elektroden (plattan)
• Porösa Bly (PbO) i den negativa elektroden (plattan)Separator

När de positiva och negativa plattorna har tillverkats är de placerade växelvis i ett paket som kallas ett element. För att undvika kortslutning mellan positiva och negativa plattan placera med en separator i mellan.
Separatorer är tunna plattorna av isolermaterial som är resistenta mot både höga temperaturer och den stark frätande syran inne i batteriet. Separatorn är oftast tillverkad av mikroporös polyeten med mycket små hål som tillåter att elektronerna som skapats av den kemiska reaktionen inne i batteriet kan strömma från en platta till en annan.

Cell Montering

När plattorna och separatorerna har monteras till ett element, sammankopplas alla dom negativa plattorna för sig och alla positiva plattor för sig.

Det färdiga elementet är sedan klart att monteras i en av de 6 cellerna, i batteriets tråg.

Cell-anslutning

När ett element har placerats i varje cell i batteriets tråg kopplas varje cell samman i serie genom genomgångar i batteriets tråg med hjälp av en elektrisk ledare. De positiva och negativa batteripolerna är sedan svetsade till berörda plattor.

Elektrolyt

När alla relevanta anslutningar har gjorts internt fyller man batteriet med en elektrolytlösning av svavelsyra (H2SO4) och vatten (H2O). Elektrolyt-lösningen leder elektronerna mellan positiva och negativa plattorna när batteriet laddas ur eller laddas upp.


Efterbehandling & Märkning

Batteriet kopplas sedan till DC källa och laddas i flera timmar innan det anses färdig.
 
 Batteriet rengörs sedan och relevanta etiketter appliceras.
 

R Gruppen
  • Regson Tel + 46 (0)371-58 77 30
  • Box 56 Brogatan 16 Fax + 46 (0)371-58 77 42
  • 334 21 ANDERSTORP E-post yuasa@regson.se