LEISURE


GS Leisure batterier är utformade för fritidstillämpningar, inklusive husvagnar och marint bruk. De kan förlitas på att ge det maximala antalet cykler när det inte är möjligt eller praktiskt att ansluta till elnätet.

Fördelar:

• Perfekt för husvagnar och fritidsbruk
• Maximal säkerhet och avluftning
• Lång lagringstid
• Tål djupcykling

Ultimat prestanda

Leisure-batteriet har utvecklats speciellt för den europeiska fritidsmarknaden. Yuasa har många års erfarenhet av fritidsbatterier och har använt sin omfattande kunskap om marknaden för att konstruera ett batteri som kan möta des unika behov och krav hos sina kunder.

Underhållsfritt

Alla Leisure-batterierna överensstämmer med relevanta avsnitt i EN50342:2006 för underhållsfria egenskaper LWL (Low Water Loss). Detta innebär att när de används i godkända fordonstyps applikationer som fungerar under normala förhållanden, är det inte nödvändigt att tillföra vatten till batteriet.

Leisure-batterier går att fylla på om vatten förlust har inträffat. Överdriven vattenförlust kan bero på många saker, bland de vanligaste är laddningsfel eller långvarig drift i varmare klimat.


Säkerhet Avluftning

Alla Leisure-batterier har ett flamskydd inbyggd i locket. Detta ger fullständigt skydd mot externa gnistor. Det är extra viktigt för fritidsbatterier, då dessa tenderer att hanteras oftare och laddas utanför fordonet, risken är då större att de utsetts för externa gnistor.

Djupcykling

Leisure-Batterierna har utformats för att maximera djupcyklingskapaciteten genom innovativ design av blyplattorna. Ett Leisure-batteri kan laddas ur till 50% och laddas upp, 120 gånger.

Laddningsindikator

Laddningsindikation ger en status på batteriet. Den ger information om den energi som finns i batteriet och kan möjligen undvika att ett fordon får problemet inom en snar framtid.

Grön: batteriet är laddat (typiskt 60% plus). Det bör ge rikligt med kraft till fritidsaktiviteterna.
Svart: Batteriets laddningsstatus inte är i optimalt skick. Batteriet bör laddas. Om batteriet inte har varit stående ett tag, kontrollera om strömförbrukning från nyligen monterade enheter eller interiör lampor
• Klar: Kontrollera elektrolytnivån och fyll på med destillerat vatten. Kontrollera eventuellt laddnings fel som skulle kunna orsaka stor vätskeförlust.


Prestanda Optimerad Grid-teknik

Gallermönstret i GS Leisure-batteriet har optimerats för att säkerställa maximal batteritid och ett genomgående högt djupcyklingsuttag.

R Gruppen
  • Regson Tel + 46 (0)371-58 77 30
  • Box 56 Brogatan 16 Fax + 46 (0)371-58 77 42
  • 334 21 ANDERSTORP E-post yuasa@regson.se